Solární panely

Přínosy solárních panelů

Solární panely přinášejí v první řadě úsporu primárních zdrojů energie (elektřina, plyn). S úsporou energií samozřejmě ušetříte nemalé finanční prostředky. Navrhujeme pouze takové solární systémy, které mají ekonomickou návratnost tzn., že i bez jakékoliv podpory (dotace) mají reálnou návratnost vložených finančních prostředků. Slunce je jediným zdrojem energie, který nestojí nic! Má pouze tu nevýhodu, že pokud chceme využít tohoto levného zdroje, musíme je nejprve zainvestovat za relativně vyšší pořizovací cenu. Ovšem od okamžiku pořízení se solární systém splácí. Návratnost vložených investic je rychlejší, než životnost systému, tzn. že po zaplacení již solární systém pouze vydělává. V souvislosti s rostoucími cenami všech energií je tato návratnost rok od roku rychlejší.

kotelny rekuperace
Ohřev TUV a podpora vytápění

Jedná se o maximální využití slunečního záření v našich klimatických podmínkách.

Roční úspora 70% na ohřev TUV a 35% na vytápění.

Možnost do systému připojit další zdroje tepla (teplovodní krbové vložky, kotle na fosilní paliva, biomasu, elektřinu, tepelná čerpadla, centrální zásobování teplem).

Variantní řešení akumulace sluneční energie.

Instalace solárních panelů pro:

  • rodinné domy
  • sportovní zařízení
  • firmy
  • ubytovací zařízení
  • bytové domy

Individuální návrh solárních panelů dle Vašich dispozic.

Dlouhá životnost solárních panelů.

Solární záření v ČR

Na obrázku jsou zobrazeny roční hodnoty dopadajícího slunečního záření na území ČR, které je vyšší než ve většině západoevropských a severoevropských zemích. Díky konstrukci a kvalitním materiálům dokáží kolektory využít tohoto záření pro ohřev vody maximálně.

kotelny rekuperace