Rekuperace

Přednosti systému

Úspora nákladů na vytápění u stávajících staveb až 30%, u novostaveb až 45%. S rekuperačním systémem je domov nepřetržitě zásoben čistým a zdravým vzduchem.

Výskyt plísní patří minulosti. Odvádění vlhkého vzduchu brání vzniku a šíření roztočů v obytném prostoru. Odvádění vlhkého vzduchu brání vzniku a šíření roztočů v obytném prostoru. Odpadní vzduch, CO2, chemické výpary z nábytku a stavebních konstrukcí, choroboplodné zárodky a pachy jsou dokonale odváděny mimo obytné prostory. Pyl, prach, zdraví nebezpečné látky, chemické výpary a plyny zůstanou venku. To vytváří zdravé a příjemné prostředí bez dráždění sliznic, kýchání a kašle, podrážděných očí a nebezpečí vzniku alergií.

kotelny rekuperace

Hluk z provozu na komunikacích zatěžuje psychiku a je příčinou vzniku chorob. Díky rekuperačnímu systému mohou okna zůstat zavřená a interiér ovládne uklidňující ticho. Prach a saze z ulice přestanou být problémem. Obytný prostor zůstane neustále čistý a snadno udržovatelný.

Principy

Vzduch znečištěný CO2, chemickými výpary, choroboplodnými zárodky, vlhkostí a pachy je odsávaný z kuchyně, koupelen a toalet přes rekuperační výměník, kde odevzdá teplo a je odveden do venkovního prostředí.

Čerstvý venkovní filtrovaný vzduch získává teplo v rekuperačním výměníku s vysokou účinností a je řízeně přiváděn do obytných prostorů.

kotelny rekuperace

Systém lze doplnit o další prvky, jako jsou zemní výměníky pro předehřev/chlazení, chladící jednotky částečně nahrazující klimatizaci... Rekuperační systém je komfortním a úsporným řešením, které splňuje v plné míře požadavky EnEV (nařízení o energetické úspornosti) a zároveň zajišťuje příjemné a zdravé vnitřní prostředí.

Úspora energií a zdravé prostředí

Aby budovy splňovaly energetické požadavky, jsou jejich obvodové konstrukce maximálně tepelně izolované. Výsledkem jsou vzduchotěsné budovy bez přirozeného provětrání a infiltrace. Bez přijetí technických opatření dochází k nežádoucím efektům, jak vyplývá z následujícího obrázku.

Aby se v tepelně izolovaných a utěsněných budovách dosáhlo optimálních podmínek vnitřního mikroklimatu, je nutné použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Takovým řešením jsou rekuperační systémy pro řízené větrání s rekuperací tepla.

Modifikací jsou rekuperační systémy pro řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním. Tyto systémy zásobují byty a domy čistým vzduchem s požadovanými parametry. Zároveň zpětným získáváním tepla šetří energii a starají se o příjemné prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů. To vše při optimální vlhkosti vzduchu v interiéru.

kotelny rekuperace

Lidé produkují v závislosti na intenzitě fyzické a psychické aktivity až 17 litrů CO2 za hodinu. Se stoupající koncentrací CO2 dochází ke zdravotním problémům. Ty se v počátečním stádiu projevují ospalostí, únavou a poklesem výkonnosti, později pak i vážnými zdravotními riziky. Maximální doporučená koncentrace je 1000 [ppm]. Koncentraci CO2 a celkovou kvalitu ovzduší v interiérech vlastních domovů můžeme naštěstí ovlivnit velikostí nucené výměny vzduchu při použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a tak si zabezpečit příjemné a zdravé prostředí.