Regulace

Primární regulace – získávání energie:

Primární regulace je určena především pro novostavby / rekonstrukce s nasazením akumulačních kotelen.

 • Regulace zisku solárních panelů.
 • Regulace získu ze zdrojů na pevná paliva (plnící jednotky)
 • Regulace rozložení naakumulované energi v systému.

kotelny rekuperace

Výhody:

 • Maximální zisk ze slunce i v zimních měsících.
 • Maximální využití energie z pevných paliv, ideální spalování i při zatápění i dohořívání krb/kotel.
 • Zdroje můžou po celou bobu hoření pravovat na maximální výkon.
 • Minimální emise ze spalování.
 • Šetříte komín.
 • Energie ze všech zdrojů (solar, krb, kotel, biomasa, pelety, elektřina )...se sčítají v jedné (nebo více) akumulačních nádržích. Jeden zdroj můze kompenzovat výpadek jiného.
 • Nikdy nezůstanete bez tepla....
Sekundární regulace – spotřeba energie:

Sekundární regulace je použitelná jak nových, tak i pro úpravy stávajících neefektivně či špatně fungujícíh instalacích topných systémech. Sekundární regulaci je možno nasadit na systémy podlahového i klasickéko (radiátory) vytápění. Regulace se dá kompletně realizovat i v bezdrátovém systému bez nutnosti jakkoli zasahovat do interiéru.

 • Zónová regulace vytápění (každá zóna / místnost) funguje jako samostatná jednotka.
 • Sekvenční spínání sušáků v koupelnách
 • Směšovací ventily a cirkulační čerpadla TUV
 • Ekvitermní regulace při použití konvenčních radiátorů

Výhody:

 • Každá místnost si může udržovat indivuiduální teplotu a tepelnou pohodu
 • Sušáky ručníků vám již nebudou ovlivňovat topení
 • Již nikdy se neopaříte a teplou vodu budete mít ihned k dispozici
 • Při použití klasických radiátorů se nestane že při velkém poklesu venkovní teploty nebude topný systém "stíhat" vytápět budovu

kotelny rekuperace