Kotlíková dotaceMinisterstvo životního prostředí očekávaně uvedlo Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí - opatření 2.1, kde budou moci peníze z ESF využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za tepelné čerpadlo nebo solární systémy.


Kotlíkové dotace 2015 - nejdůležitější

- Výměny kotlů - pouze v rodinné domy.
- Vše musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
- Tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
- Výše dotace 70 až 85 %.
- Uznatelné náklady max 150 000 Kč.
- Do nákladů lze započítat výměnu zdroje tepla včetně topné soustavy, stavební práce a projektovou dokumentace.

Informace


Více informací získáte na tel. čísle: 603 795 200