Akumulační kotelny

Přednosti systému:
  • Automatická regulace nabíjení nádrží i vytápění objektu s vysokým stupněm variability.
  • Komfort vytápění blížící se provozu kotelen na plyn / elektřinu s podstatně menšími náklady na provoz.
  • Bezodpadový a ekologicky nezávadný provoz.
  • Značná variabilita instalace, možnost připojit několik zdrojů tepla kotel / krb, tepelné čerpadlo, automatické kotle na pelety, solarní ohřev, ekektrický ohřev ...).
  • Díky dokonalé izolaci akumulačních nádrží se ztráty tepla pohybují pod 3 % z denní kapacity.

kotelny rekuperace
Proč investovat do akumulační kotelny:

Hoření pevného paliva je poměrně obtížně regulovatelným procesem. Čím menší výkon kotle, tím obtížněji se udržuje jeho účinnost na deklarované úrovni – pokud se snažíme hoření nějak tlumit / regulovat. Povšimněte si v katalozích výrobců kotlů, že čím vyšší výkon kotle, tím je u něj zpravidla deklarována vyšší účinnost spalování – při srovnání u jednoho typu a provedení. Obecně malé výkony kotlů, vhodné zdánlivě pro energeticky úspornější rodinné domky se bez výraznější ztráty účinnosti regulovat téměř nedají.

Akumulační zásobník nám umožní provozovat jakýkoliv kotel na maximální možný výkon s nejvyšší možnou účinností. Když je již dům částečně nebo zcela vyhřátý, tak se energie kumuluje / uskladní k pozdějšímu využití a kotel může vyhasnout.

Komfort obsluhy – s akumulačním zásobníkem je možné velmi výrazně zkrátit celkovou dobu chodu kotle a tak vlastně prodloužit dobu, kdy se o kotel nemusíme starat. Díky použití akumulačního zásobníku se při vhodném způsobu provozu prodlužuje životnost kotle. Málokterému kotli na pevná paliva svědčí časté kolísání teplot, když se budeme pokoušet o regulaci jeho výkonu. Díky akumulačnímu zásobníku šetříme též komín. Kotel na maximální výkon totiž lépe hoří a vzniká tak méně zplodin. V komíně se tedy usadí méně dehtu, nehrozí kondenzace vodních par v komíně a komín tak déle vydrží.